Un blogger a debitat minciuni în care mi-a vizat numele.

I-am prezentat cerere prealabilă, conform Legii cu privire la libertatea exprimării și Codului civil.

Poșta Moldovei a fost responsabilă pentru expedierea cererii ca scrisoare cu aviz. Bloggerul n-a considerat necesar să recepționeze cererea prealabilă, respectiv Poșta Moldovei mi-a restituit cererea prealabilă expediată în adresa bloggerului.

Am depus cerere de chemare în judecată, conform normelor legale specificate mai sus.

Judecătorul, însă, emite o încheiere prin care dispune restituirea cererii de chemare în judecată și, respectiv, respingerea cererii spre examinare. Motivul invocat de judecător este ”lipsa confirmării recepționării cereri prealabile” de către blogger, ”fapt care nu poate fi reținut drept înștiințare a autorului informației, prin urmare nu a fost respectată procedura prealabilă prevăzută de lege.” Judecătorul mai invocă că ”mai mult ca atât, potențialul reclamant era în drept să înmâneze cererea prealabilă și prin intermediul executorului judecătoresc.” Câtă grijă părtinitoare! Dar ilegală!

Deci:

  1. Consider ilegală încheierea judecătorului, menită să îngrădească accesul la justiție, cu scopul protejării bloggerului.
  2. Legea spune clar care-i procedura de depunere a cererii prealabile: ”art. 18 (4) La cererea de chemare în judecată se anexează: b) copia de pe cererea prealabilă cu dovada expedierii sau înmînării acesteia pîrîtului” (exact dovada dată a fost anexată la cererea de chemare în judecată). Iar încercările de livrare și întoarcerea de către Poșta Moldovei a cererii prealabile este dovada  respectării procedurilor de notificare prin cerere prealabilă, refuzată de blogger. După care, conform Legii, a urmat cererea de chemare în judecată. Dex: EXPEDIÁ, expediez, vb. I. Tranz. 1. A trimite prin poștă, prin mesagerii etc. scrisori, bani, pachete etc. la o anumită adresă.
  3. Invocarea de către judecător precum că cererea prealabilă ”putea fi înmânată și prin intermediul unui executor judecătoresc” este un abuz din partea judecătorului și o ilegalitate, deoarece executorul judecătoresc execută deciziile instanțelor judecătorești și nu are funcții de substituire a Poștei Moldovei. Iar această ”soluție” propusă de judecător nu este prevăzută în legile invocate pentru categoria respectivă de pricini.
  4. Judecătorul a emis încheierea de restituire a cererii de chemare în judecată a bloggerului pe data 29/05/2017 cu indicarea unui termen de atacare cu recurs la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile. Dar a expediat decizia pe data de 21/06/2017, când termenul de atac era deja expirat, cu cel puțin o săptămână. Astfel blocând accesul la justiție definitiv.
  5. Judecătorul mai consideră că restituirea cererii prealabile potențialului reclamant ”nu exclude posibilitatea adresării repetate în judecată a aceluiași reclamant, cu aceiași acțiune, aceluiași pârât, cu același obiect și aceleași temeiuri dacă reclamantul a lichidat încălcările”. Care încălcări? Cum de lichidat dacă încălcările aparțin judecătorului!?… Și dacă orice adresare repetată pornește de la anumiți termeni în timp specificați de Lege, care au fost depășiți exact din cauza deciziei ilegale a judecătorului!!! În bătaie de joc!

 

Notă: În plicul poștal expediat de judecător pe 21/06/2017, recepționat pe 23/06/2917, cu încheierea judecătorului din 29/05/2017 au fost puse și alte decizii ale acestui judecător pe alte cazuri și care țin de alte personae, care conțin și date cu caracter personal. Presupun că cineva la fel a avut de suferit din cauza haosului în care se produce/livrează/face (in)justiția în Republica Moldova, nefiind informat la timp.

Ce face acest judecător? Intenționat o face? Cred că premeditat.

Mai vreți justiție?

29.06.2017