Urmare a expunerilor mele publice asupra câtorva subiecte de interes public, am fost țintă a două atacuri regizate în zilele de 14 aprilie și 12 mai. Despre aceste atacuri am informat instituțiile statului și mediul diplomatic.

https://vnegruta.wordpress.com/2017/05/17/adresare-catre-autoritatile-republicii-moldova-si-mediul-diplomatic/

Am anunțat public că am lansat proceduri legale împotriva celor care au inițiat, furnizat și diseminat minciuni și falsuri în mediul public, regizat și concertat, în încercare de exercitare a presiunilor, intimidare și denigrare a mea, urmare a expunerii pe câteva subiecte și proiecte de interes public.

https://vnegruta.wordpress.com/2017/05/03/asteptam-reactii-adecvate/

Astfel, ca răspuns la cererea prealabilă împotriva directorului ÎS CRIS Registru, am primit un răspuns semnat de directorul general al întreprinderii Serghei Răilean, prin care se confirmă minciunile lansate în atacurile mediatice asupra mea:

  1. citat din răspuns: ”ÎS CRIS Registru a încheiat cu Compania ”Gemalto” SA contractul nr. 435 privind livrarea carnetelor de pașapoarte cu cip integrat”. Deci: ÎS CRIS Registru a negociat și a semnat contracte și NU Negruța, precum s-a încercat a induce în eroare publicul.
  2. citat din răspuns: ”La data de 27.09.2013, ÎS CRIS Registru a încheiat cu Compania ”Gemalto” SA contractul nr. 435…”. Atenție la dată: 27.09.2013 (!!!).

Deci, să aducem un pic de claritate: Negruța a depus cerere de demisie din funcția de ministru în ziua de 28 iunie 2013. Imediat a plecat în concediu și a așteptat, fiind în concediu, decretul președintelui de satisfacere a cererii de demisie, care a fost semnat abia pe 14 august. Deci, Negruța efectiv și oficial s-a retras din activitățile din guvern începând cu 2 iulie 2013.

https://vnegruta.wordpress.com/2014/08/06/propaganda-continuare/

Contractul între ÎS CRIS Registru și compania producătoare de pașapoarte, după cum reiese din informația prezentată sub semnătura directorului ÎS CRIS Registru, a fost semnat de către conducerea întreprinderii pe 27.09.13!!! Când Negruța nici nu mai era de 3 luni în activități ministeriale.

Totodată, din răspunsul și corespondența directorului general al ÎS CRIS Registru se poate ușor de mai dedus următoarele:

  • ÎS CRIS Registru nu se conduce în activitatea sa de legi și hotărâri de guvern, nici de decizii ale Curții Supreme de Justiție (din noiembrie 2012), care stabilesc clar și univoc cadrul legal de care ar trebui să se conducă și o întreprindere de stat, fondator fiind statul prin intermediul unui minister, ci se conduce de ”Regulamentul intern, aprobat prin ordinul Directorului general al ÎS CRIS Registru, întru realizarea prevederilor ordinului MTIC, … care exercită funcția de fondator”.

https://vnegruta.files.wordpress.com/2017/04/3l-1-l1t-p1-t3-d3-3r-1882-2012-005-garsu-vs-ministerul-finantelor-si-ministerul-tehnologiei-si-informatiilor.pdf

  • Datele din contractele enunțate, de către părțile contractante au fost recunoscute ca fiind confidențiale și nu pot fi divulgate terților fără acordul ambelor părți, sub sancțiunea reparării prejudiciului cauzate de partea care a divulgat aceste date”. Deci, statul deleagă realizarea unor funcții de interes public către o întreprindere de stat special creată pentru acest scop, iar accesul la informație care să contribuie la informare corectă este limitat prin niște clauze contractuale abuzive.
  • Referitor la informația solicitată privind creditele accesate de către întreprindere în perioada 2010-2017 aceasta nu poate fi oferită întrucât potrivit Legii privind accesul la informație ea poartă un caracter de accesibilitate limitată, constituind o informație confidențială din domeniul afacerilor, a cărei divulgare poate afecta interesele întreprinzătorilor”. O formulare destul de ambigue, dar care la fel limitează accesul la informație.
  • Respectiv, aprobarea unanimă, cu anumite rezerve din partea reprezentanților ÎS CRIS Registru, a tuturor documentelor de licitație a fost dictată în primul rând de necesitatea neadmiterii tergiversării procesului de desfășurare a licitației privind procurarea carnetelor cu cip integrat” – semnat Serghei Răilean, director general, către Pavel Filip, ministru al tehnologiilor informației și comunicațiilor, în ziua de 2 aprilie 2012.

Mai sunt și alte elemente interesante și concludente, care arată clar că obiectivul acestor atacuri mediatice este încercarea de exercitare de presiuni, denigrare și intimidare a mea personală prin promovarea de minciuni și falsuri, coordonat, regizat și manipulator. Doar pentru expunerea liberă de opinii asupra unor subiecte de interes public. Expunere care, cel mai probabil, deranjează anumite persoane de la guvernare.

Stimați guvernanți comanditari și mijloace atrase în aceste atacuri, falsurile, ”autorii” de articole cu identități false și scopurile țintite împotriva mea au fost demascate și sunt evidente. Procedurile legale sunt pornite. Chiar dacă există o mică, deocamdată prea mică, probabilitate că instanțele vor acționa și se vor conduce de Lege – oricum speranță există.

Poate lansați scuze publice pentru dezinformarea și manipularea publicului și vă retrageți din acest atac cu falsuri?

24.05.2017

https://vnegruta.wordpress.com/2017/05/14/cum-sunt-crescute-minciunile-fabrikate-in-moldova-coordonata/