Până nu demult achitarea amenzilor era efectuată strict în favoare bugetului de stat. Așa prevedea și Codul contravențional. Deci, orice amendă impusă, urmare a constatărilor de contravenții în domeniul circulației rutiere (capitul XIII, art. 228-245), era achitată în bugetul de stat. Din acest buget, format și din alte surse de venituri (impozite și taxe), are loc finanțarea instituțiilor Statului, inclusiv a Ministerului de interne și subdiviziunilor acestuia.

Respectiv, conform regulilor și principiilor generale de bugetare, nici o cheltuială bugetară nu poate fi legată direct sau condiționată de o sumă anume intrată în buget la partea de venituri.

1. Prin modificarea din decembrie 2016 a Legii salarizării în sectorul bugetar, nr. 355-XVI din 23.12.2005, un nou articol a fost introdus, art. 21/2, care prevede că:

”Art. 21/2. – Agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne care, prin examinarea contravențiilor, conform competențelor, au contribuit la încasarea veniturilor la bugetul de stat sînt stimulați financiar în mărime de 25% din sumele încasărilor respective, din contul bugetului Inspectoratului General al Poliției. Procedura de stabilire a stimulărilor menționate se va efectua în baza unui regulament aprobat de Guvern.”

    [Art.212 introdus prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]

http://lex.justice.md/md/315367/

Concluzie 1: contrar regulilor generale de bugetare, au fost introduse distorsiuni în legislația salarială, care prevăd legături directe între încasări și cheltuieli bugetare.

2. Orice cheltuială bugetară urmează să fie stabilită în legea bugetară anuală. Astfel, Legea bugetului de stat 2017 prevede alocarea resurselor financiare pentru buna activitate a instituțiilor Statului, inclusiv cheltuielile ce țin de fondul de salarizare. Conform art. 21/2 din Legea 355 – stimularea financiară a agenților constatatori în mărime de 25% ”din sumele încasate” trebuie să fie prevăzute în bugetul IGP pentru anul 2017. Din Legea bugetului de stat pentru 2017, nr. 279 din 16.12.16, nu putem stabili cu certitudine dacă cheltuieli pentru stimulări financiare de 25% au fost incluse în bugetul Ministerului de interne. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368094

Concluzie 2: Având în vedere că art. 21/2 a apărut în Legea 355 în ziua în care a fost adoptată și Legea bugetului de stat pentru 2017 – 16 decembrie 2016 – este mare probabilitatea că linia de buget ”cheltuieli de personal” la Ministerul de interne, anexa 3 din Legea bugetului 2017, nu prevede aceste cheltuieli.

3. Noțiunea de ”încasarea veniturilor la buget” sau ”venituri încasate la buget” este interpretată și înțeleasă diferit de legislația care guvernează procesul și execuția bugetară comparaiv cu înțelegerea pusă la baza HG, aprobată în ședința din 1 martie 2017 – pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori din cadrul IGP al MAI. Astfel, ”venit încasat la buget” este considerată suma înscrisă/intrată în conturile trezoreriale de venituri ale bugetului. HG, însă, stabilește temei de stimulare financiară a agenților constatatori sumele amenzilor prescrise (nu și încasate în conturile bugetului de stat) de către agenți celor care au admis fapte contravenționale. Punctul 7 din Regulament este unul viciat și ilegal, care determină ulterior situații de confuz financiar, gen celor descrise în p. 29-30 din Regulament.(http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr25_40.pdf).

Concluzie 3. Deci, HG crează precedente de litigii juridice și financiare atât între agenții constatatori și făptașii contravenționali, cât și între agenții constatatori și IGP ulterior, după eventuala pierdere a dosarelor în instanță și încercările de recuperare a stimulenteler financiare deja încasate de către constatatori.

4. Angajații și funcționarii publici sunt remunerați din bugetul de stat pentru îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu. Legea salarizării trebuie să stabilească clar munca depusă și recompensa sub formă de salariu. Stabilerea de stimulente financiare pentru munca depusă și salariată deja, cu utilizarea funcțiilor, atribuțiilor, echipamentelor, dotărilor și altor mijloace puse la dispoziție de către angajator (Statul), este incorectă dar și inechitabilă față de alte categorii de angajați din sectorul public. Deformarea sistemului de salarizare prin introducerea de stimulente financiare doar anumitor categorii (de constrângere, de urmărire, etc.) crează impedimente serioase în înțelegerea caracterului Statului construit.

Concluzie 4: Majorarea salariilor în sectorul public trebuie să fie echitabilă, fără distorsionarea legislației în domeniu prin introducerea unor clauze preferențiale pentru anumite categorii de angajați. Majorarea salariilor trebuie să fie efectuată sistemic, din considerente macroeconomice și financiare (inclusiv disponibilitatea de resurse în buget) și nu din considerente înguste departamentale, cu abateri de la legislație și standarde în domeniu.

Concluzie generală : formula impusă de stimulare financiară a agenților constatatori este una ilegală, inechitabilă, injustă și financiar falimentară. Amenzile sunt aplicate pentru a impune respectarea Legii și nu pentru sporuri salariale celor care aplică Legea. Și dacă admitem că  toți respectă Legea? Rămân agenții constatatori fără suplimente financiare sau vor inventa abateri contravenționale? Doar e și un evident conflict de interese la mijloc.

30.03.2017