Nici n-a reușit bine să intre în vigoare Legea bugetului de stat 2017 că vedem porniri de modificare a acestui buget (https://www.mold-street.com/?go=news&n=5584) .

De rând cu relații inter-bugetare incorect stabilite inițial în Legea bugetului de stat 2017, unde ajustările sunt necesare, interesante sunt și unele noutăți în ale bugetării: crearea unei rezerve de lichidități (cash buffer) de 2 miliarde de lei (!!!) – 100 milioane euro – la dispoziția autorităților centrale, fara conditii. Și nu din consolidare fiscală sau optimizări de cheltuieli, ci prin distragerea resurselor creditare de la băncile comerciale, în detrimentul dezvoltării sectorului privat.

Dar mai sunt câteva aspecte:

  1. Crearea unei rezerve de lichidități (gen cash buffer), gestionarea, evidența și raportarea acesteia nu este prevăzută în Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale. Iar Legea bugetului de stat nu poate depăși cadrul legal stabilit în materie de finanțe publice și bugetare.
  2. Acordul RM cu FMI nu include astfel de prevederi, nici în Scrisoarea de intenții, semnată de către 4 oficiali din RM, nici în Memorandumul cu privire la politicile economice și financiare și nici în Memorandumul tehnic de înțelegere nu se prevede această ”găselniță” de ocolire a angajamentelor asumate de consolidare fiscală și/sau optimizare a cheltuielilor publice. http://imf.md/press/MoldovaLOI_MEFP_TMU_2016_rom.pdf
  3. Crearea unei rezerve în formula propusă vine să distragă resursele creditare din băncile comerciale, care în mod normal trebuie direcționate dezvoltării și creșterii sectorului privat – generator de venituri ulterioare în buget. Pe de altă parte, retragerea excesului de lichidități din sistem nu de către BNM prin instrumentele sale de politici monetare, ci prin intermediul bugetului cu majorarea datoriei interne de stat și cu plasarea ulterioară în conturile BNM – este o metodă indirectă de sugrumare și deformare a competiției pentru resursele creditare, iar pe de altă parte – o metodă de transpunere a costurilor aplicării instrumentelor de politici monetare pe seama sectorului public, adică a bugetului.
  4. Sectorul public (adică bugetul) din Republica Moldova, de rând cu rolul de ”plătitor de ultimă instanță” atribuit insistent de guvernare, devine ostatic al tuturor experimentelor în sectoare care nu sunt din domeniul public. Povara crescândă transpusă pe bugetul de stat (din ineficiența bancară inclusiv) creează riscuri și premize reale pentru blocaje financiare în domeniul finanțelor publice.

Pregătiri de noi surprize? Noi auto-izolări la orizonturile acestei guvernări?

07.02.2017

https://vnegruta.wordpress.com/2017/02/09/credite-impuse-statului-cash-buffer/