1. Este anunţat numele unui nou şef la Apă-canal Chişinău, întreprindere municipală.
2. E vorba de şefa Direcţiei generale finanţe a primăriei, funcţionar public. http://anticoruptie.md/…/fostul-director-al-apa-canal-chisi…
3. Funcţia de şef Direcţie finanţe din autoritatea publică primăria Chişinău este subiect al Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 158 din 2008 http://lex.justice.md/md/330050/.
4. Aici sunt clar şi univoc descrise toate aspectele statutului de funcţionar public, inclusiv şi o eventuală situaţie de “detaşare” a unui funcţionar public (art. 44 şi procedurile de detaşare în art. 47).
5. Respectiv, detaşarea unui funcţionar public poate fi realizată pentru un termen de până la un an, dar DOAR la o altă AUTORITATE PUBLICĂ.
6. Apă-canal Chişinău nu este autoritate publică, ci o întreprindere municipală. Ea nu se înscrie în definiţia de “autoritate publică”, cum este specificat în art. 2 al aceleiași Legi. Apă-canal Chişinău nu este în regim de putere publică, ci în regim autonom de gestiune, şi se conduce în activitatea sa de Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legea privind societățile pe acţiuni. Angajaţii întreprinderilor nu sunt funcţionari publici.Deci, nu e autoritate publică. Iar angajarea prin detaşare a unui funcţionar, conform Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, este ILEGALĂ.
7. Sigur, primarul şi nea Mihai sunt maieştri în ale interpretărilor de legi, modificărilor ulterioare de legi, legalizare a ilegalităţilor (doar sunt jurişti şi chiar avocaţi şi încă la putere), dar LEGEA e lege.
8. Această postare este în special pentru dna V. Herţa, pentru a o feri de explicaţii ulterioare. În caz dacă majoritatea se reformatează după alegeri. Citiţi atent LEGEA, în special procedurile de detaşare descrise în art. 47. Nu poate un funcţionar public să fie detaşat ilegal.
9. Plecarea la Apă-canal Chişinău, dacă asta s-a dorit, poate fi doar prin demisia din funcţia publică de la primărie şi cu respectarea procedurilor de selectare/numire a unui director, conform legilor, actelor şi procedurilorlegale stabilite de primăria Chişinău, fondatoarea Apă-canal Chişinău.
10. LEGEA are prioritate! Iar legea puterii e trecătoare.

11.09.2016

 

Advertisements