Legea nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova:

http://lex.justice.md/md/336791/

Articolul 3. Respectul faţă de Drapelul de Stat

“(3) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova, conducătorii persoanelor juridice şi persoanele fizice care arborează, utilizează sau reproduc Drapelul de Stat sînt obligaţi să asigure utilizarea corectă, demnitatea şi integritatea acestuia.

(4) Utilizarea Drapelului de Stat cu încălcarea prevederilor prezentei legi, precum şi profanarea Drapelului de Stat prin murdărire, pătare, inscripţionare, desenare, aplicare a unor obiecte, ardere, călcare în picioare, utilizare în calitate de faţă de masă, husă de scaun, draperie etc. atrag răspunderea contravenţională sau penală stabilită de legislaţie.

Anexa nr. 3 din Legea nr.217 – Poziţia corectă a Drapelului de Stat arborat împreună cu alte drapele

“3. La arborarea a trei drapele în rînd, Drapelul de Stat se instalează în mijloc, al doilea drapel ca importanţă – în stînga lui, iar cel de-al treilea – în dreapta Drapelului de Stat. În cazul în care cele două drapele însoţitoare sînt de aceeași importanţă, se va aplica ordinea alfabetică a denumirii purtătorilor.”

Cum e în curtea Curţii Constituţionale?

Așa, adică contrar prevederilor acestei Legi:

CC drapel

Repet o simplă întrebare: voi, cei care faceți legi, le interpretați, judecaţi sau aveți grijă ca alții să le respecte, deputaţi, aleşi şi judecători, voi citiţi legile?

Stimată conducere a Curţii Constituţionale, poate o (auto)sesizare? Nu, Doamne ferește, nu de interpretare a Legii. De respect şi executare a Legii!

29.06.2016