Decizia CEC de a bloca dreptul la referendum ar fi avut o explicaţie DACĂ:

  1. numărul populaţiei din toate localităţile RM ar fi fost confirmat de datele recensământului. Datele cu care operează CEC sunt umflate din considerente “electorale” de cei care gestionează sistemul informaţional de evidenţă;
  2. CEC avea să aplice legea, spiritul legii şi voinţa cetăţenilor printr-un exerciţiu simplu de tot: să regrupeze listele cu semnături prezentate din 32 de unităţi teritorial-administrative de nivelul doi + municipii ÎN 12 UTA de nivel doi (valabile la momentul introducerii modificărilor, 2003). Şi, respectiv, să verifice dacă cei 400 de mii de cetăţeni contează sau nu;
  3. CEC, în baza acestui exerciţiu, făcea o interpelare de interpretare Legiuitorului, adică Parlamentului, care, eventual, putea să se adreseze şi Curţii Constituţionale, care putea să corecteze o nedreptate plantată de fostele guvernări sub mai multe drepturi cetăţeneşti.

Pentru că decizia CEC trebuie privită şi prin prisma deciziei CC din 4 martie 2016.

CEC n-a făcut nimic să se convingă că face corect. S-a grăbit să blocheze acum. Legiuitorul s-a grăbit să anunţe ziua alegerilor preşedintelui, chiar dacă acea zi îndepărtată putea fi anunţată şi mai târziu. Cel puţin după adoptarea cadrului legal necesar pentru astfel de alegeri. Şi dacă Parlamentul nu reuşeşte să adopte legile necesare? Cum şi în baza căror legi va merge lumea la vot în ziua de 30 octombrie?

Toate acestea se întâmplă pentru că cetăţeanul RM nu contează pentru această guvernare de oligarhat. Ba chiar încurcă. Oligarhatul are nevoie de cetăţean doar pentru a-i pune-n traistă datoriile oligarhatului. Legea puterii prevalează puterea Legii.

Legiuitori aleşi şi judecători din Curte Constituţională, ziceţi şi voi ceva! Nu fiţi observatori dintr-o parte! Imunitatea nu e veşnică. Iar traista poverii e tot mai grea. Va veni rândul s-o duceţi şi voi.

04.04.2016

ENG: http://jurnal.md/en/opinii/2016/4/4/about-the-right-blocked-by-the-cec-veaceslav-negruta/

Advertisements