Cele trei bănci cu probleme mari au intrat oficial în procedură de insolvabilitate. BNM a nominalizat şi administratorii procedurilor de lichidare.

Fila cea mai tristă în această epopee este injectarea a aproape 15 miliarde de lei de la BNM, sub formă de credite de urgenţă, care s-a făcut fără o bază legală solidă, dar şi în cunoştinţă de cauză că mijloacele oferite cu garanţia guvernului celor trei bănci nu se vor întoarce la BNM (un fel de „credite neperformante” de la BNM).

Astfel, problemele mari create în aceste trei bănci, intenţionat şi în interesul anumitor grupuri apropiate sau chiar afiliate acţionarilor oficiali, dar şi beneficiarilor finali netransparenţi ai acestor trei bănci, au fost transpuse valoric, prin garanţia emisă de guvern, pe umerii contribuabililor, care nu au nici o vină şi nu au implicaţii în cele întâmplate.

Acţionarii, persoanele afiliate şi beneficiarii finali ai acestor fărădelegi (după ce şi-au retras şi depozitele rămase) acum îşi vor aştepta rândul să-şi recupereze poate şi contravaloarea din comercializarea activelor, urmare a procedurilor de lichidare.

Ceia ce nu este corect! Şi ar fi injust!

Cum poate fi corectată această situaţie, cel puţin parţial, pentru readucerea corectitudinii faţă de cetăţenii-contribuabili fiscali? Investigaţiile urmează să stabilească mai multe lucruri, dar până atunci trebuie:

1. Iniţiativă legislativă urgentă (!!!) pentru ca în legislaţia în vigoare, care conţine prevederi relevante procedurilor de insolvabilitate (bănci), să fie introduse modificări pentru a stabili un drept prioritar, necondiţionat  şi excepţional faţă de stingerea obligaţiunilor pentru creditele de urgenţă acordate de către BNM. Administratorii de lichidare, astfel, din recuperările obţinute din vinderea activelor vor stinge în primul rând şi doar obligaţiunile celor trei bănci faţă de BNM. În caz contrar, recuperările ar putea să se facă în favoarea proprietarilor şi beneficiarilor de bănci şi creditorilor (afiliaţi proprietarilor şi beneficiarilor), care şi aşa au beneficiat din plin, chiar fraudulos, din resursele care nu le-au aparţinut.

2. În plus, urgent trebuie închisă ferestruica cu „creditări de urgenţă” de la BNM sub garanţia Guvernului pentru viitor, ca fiind o procedură dăunătoare şi de contaminare lărgită a sistemului bancar cu ineficienţă, gestiune proastă şi ilegală a băncilor, tragere de foloase nemeritate pe seama contribuabililor fiscali ulterior. Această „experienţă” din 2014 şi 2015 reprezintă un risc pentru finanţele publice, dar şi o nemotivare a bunei guvernări corporative în sectorul bancar, atunci când toate păcatele pot fi acoperite din contul altora.

3. Să nu fie admisă activarea garanţiei de stat deja emisă pentru cele apr. 15 miliarde lei înainte de clarificarea aspectului legalităţii emiterii acestei garanţii. Astfel se va evita preluarea datoriilor celor trei bănci faţă de BNM la datoria de stat şi se va evita împovărarea contribuabililor mulţi ani înainte. Va fi mult mai greu de recuperat banii contribuabililor, dacă garanţia va deveni activă, iar ulterior se va stabili ilegalitatea emiterii acesteia în 2014 şi 2015.

Astfel, urmare a recuperărilor efectuate de către administratorii de lichidare în favoarea BNM, suma de 15 miliarde de lei se va reduce. Dacă, urmare a recuperărilor, la finalul procedurii de lichidare, o parte din suma creditelor de urgenţă de la BNM va rămâne nestinsă – doar atunci, suma restantă, să fie subiect de soluţionare între BNM şi Ministerul finanţelor. Doar în cazul stingerii integrale a datoriilor faţă de BNM să se treacă la stingerea pretenţiilor financiare ale altor creditori ale celor trei bănci. Aceste abordări ar motiva administratorii de lichidare, numiţi de către BNM, să-şi facă bine meseria în interesul instituţiei care ia delegat şi care le achită salariul. Altfel, din păcate, munca administratorilor va fi non-motivantă şi chiar plină de riscuri, iar toată povara ar urma sa fie pusă pe contribuabili total injust.

Cred că la momentul introducerii modificărilor în legislaţia financiar-bancară în 2014, inclusiv prin asumări de răspunderi, privind creditarea de urgenţă de la BNM urma să fie clar prevăzute şi drepturi excepţionale, necondiţionate şi de urgenţă de recuperare a creditelor de urgenţă acordate de BNM în cazul lichidării instituţiilor bancare beneficiare. Dacă interesul public ar fi prevalat. Se vede clar ca modificările operate în 2014 , chiar şi în etapa de insolvabilitate, admit că cei care au profitat din plin din proasta gestionare a afacerilor bancare să mai profite o dată pe seama contribuabililor, care nu au lobby şi protecţie din partea celor cu putere de modificare a legilor.

Risc să-mi atrag multe critici din partea unor metodologi internaţionali, dar din corectitudine faţă de toţi cei care nu au nici o implicare în cele întâmplate în sectorul bancar din Republica Moldova în 2014-2015, BNM trebuie să-şi asume şi să accepte ţinerea în propria evidenţă şi „totul sub control”, inclusiv găurile, care au tangenţă cu situaţia admisă din sectorul bancar.

26.10.2015

Advertisements