dolarul de luni căzu pe gând –
ce-o fi oare însemnând:
“să ajunji la 40 !”?
şi după … – chiar aşa să pleci ?
meditând şi cântărind,
ia fost milă şi-ncremeni.
doar că azi
un nou macaz:
stai aşa şi nu fugi !
iată acum –
pe care drum ?!

10.09.2015