Stimate Domnule Preşedinte,

Vă scriu acest mesaj pentru a Vă informa, adiţional la scrisoarea trimisă în ziua de 2 decembrie 2014 (nr. de intrare 06/4-03-96), despre următoarele:

  1. Într-un interviu acordat AP Infotag de către Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie (preluat de   http://www.noi.md/md/news_id/52879) se confirmă cele enunţate anterior în scrisoarea din 2 decembrie: hotărârea CSJ din 27 noiembrie este una „boţită” în grabă, iar preşedintele colegiului civil, comercial şi contencios administrativ, tot el Preşedinte CSJ, nu cunoaşte ce s-a hotărât în acea şedinţă din acea zi (asta dacă într-adevăr a fost şedinţă conform prevederilor legale).
  2. Astfel, Preşedintele CSJ invocă că prin decizia CSJ a fost constatată ilegalitatea privatizării BEM. Dar trebuie să fie clar: privatizarea are o procedură anumită descrisă în legislaţia Republicii Moldova. În esenţă, însă, ilegală a fost declarată, chiar de către CSJ, procedura de emisiune suplimentară a acţiunilor la care Statul a fost limitat să participe la momentul subscrierii, procedură contestată de către 3 acţionari persoane fizice (asta dacă a fost chiar aşa). Nu a avut loc privatizarea BEM.
  3. În interviu Preşedintele CSJ spune că „Astăzi, datorită verdictului CSJ, situaţia cu instituţia financiară sus-numită a revenit la statu-quo-ul din aprilie 2014″. (!!!) Ce are aprilie 2014 cu revenirea Statului ca acţionar majoritar? Poate la statu-quo din 29 august 2013? Atunci, în august 2013, Statul a pierdut poziţia sa în structura acţionariatului! În decizia CSJ nici nu este menţionată data aprilie 2014, când unii acţionari privaţi au cedat pachetele lor de acţiuni unui alt investitor (25%).
  4. E cu totul altă filă.

  5. Nu pot eu pune la îndoială actul justiţiei, dar pot pune la îndoială cele spuse chiar în titlul articolului, ca citat: „Decizia în privinţa BEM a fost luată în folosul Statului, nu al unor acţionari”. (…)
  6. Fals şi injust!

Domnule Preşedinte,

Consider necesar să atenţionez asupra acestor grave constatări, din punctul meu de vedere.

Cu mult respect,

Veaceslav Negruţa

om şi cetăţean al Republicii Moldova

ministru al finanţelor 2009-2013

P.S. Nu voi depune această scrisoare la secretariat în formă scrisă – consider suficient să‑l notific electronic pe consilierul Preşedintelui Vlad Ţurcanu, responsabil de comunicare.

11.12.2014