Azi, 21 iulie, Guvernul a decis să-şi asume răspundere asupra mai multor pachete tematice de modificări la legislaţie. Este un drept al Guvernului. Probabil există anumite circumstanţe, care fac Guvernul să ia astfel de decizii. Gest riscant, dar curajos.

Un moment care mă face să atrag atenţia autorilor pachetului de modificări la legislaţia ce ţine de finanţele publice: e vorba de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale (LFPRBF), inclusă şi ea în lista pentru care Guvernul şi-a asumat răspundere.

  1. Proiectul dat al LFPRBF a fost elaborat în perioada 2010-2012. Examinarea şi aprobarea Guvernului a avut loc în primăvara anului 2012.
  2.  Ulterior, proiectul a fost adoptat în prima lectură de către Parlament, în toamna lui 2012, iar după mai  multe consultări şi modificări, în iunie 2013, – a fost adoptat în lectura a doua. Deci suficient pentru a deveni Lege. Atunci Legislativul a considerat (deşi Constituţia nu prevede aşa ceva) că ar mai trebui încă o lectură, finală.
  3. „Lectura finală”, de fapt, este un fel de “know-how”, care a servit ca motiv pentru tărăgănarea implementării LFPRBF. Probabil combinaţia de cuvinte „responsabilitate bugetar-fiscală” n-a fost cea mai reuşită combinaţie aleasă de autori pentru promovarea legii, care urma să intre în vigoare din 1 ianuarie 2014. Respectiv, mai multe obiective ale reformei în domeniul finanţelor publice au fost zădărnicite.
  4.  ACUM, Guvernul îşi asumă responsabilitate pentru proiectul LFPRBF.

Întrebare: asupra cărui proiect de lege este asumată răspunderea Guvernului – cel care a fost aprobat de Guvern în 2012, care aparţine Guvernului, SAU cel care a fost deja adoptat de Parlament, în două lecturi, care a fost esenţial modificat faţă de varianta Guvernului din 2012 şi care, respectiv, nu mai aparţine Guvernului? Este aproape Lege, votată în două lecturi.

Pentru mine e un confuz legal includerea LFBRBF în pachetul  aprobat azi de către Guvern.

De ce scriu aceste rânduri?

În anul 1996, alături de mai mulţi colegi din Ministerul finanţelor şi experţi internaţionali, am fost coautor al Legii sistemului şi procesului bugetar, lege în vigoare şi azi. Din 2014 trebuia să fie aplicată o nouă lege care să reglementeze domeniul finanţelor publice, reieşind din realităţile şi tendinţele noi în regiune şi în lume. Legea a fost elaborată de echipa Ministerului finanţelor şi trebuia să fie una de bază pentru următorii 10-15 ani, alături de Legea finanţelor publice locale.

Legea este necesară şi vitală întregului sistem, dar, totodată, nu trebuie să fie parte a unor înţelegeri netransparente şi subiect al clarificărilor ulterioare.

P.S. Pe 27 iunie 2013, zi în care mi-am anunţat foştii colegi că-mi prezint demisia, un motiv enunţat a fost şi situaţia cu această Lege. Sigur, nu determinant, dar unul important.   

21 iulie 2014